چهارشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٤٠٠
صفحه اصلي > حوزه رياست > روابط عمومي > معرفی روابط عمومي دانشگاه 
ثبت نام برای دانشجویان ورودی جدید شروع شد
معرفی روابط عمومي دانشگاه

رئيس اداره روابط عمومی دانشگاهآقای دکتر محمدرضا فخارچی

مدرک تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

تلفن مستقیم:03532370014

تلفن داخلی: 2085 

ایمیل:info@maybodiau.ac.ir

 

 

 

مسئول امور دفتری: جعفردهقانی فیروزآبادی

ایمیل: dehghanijafar@yahoo.com

 

 

 

 

روابط عمومی با توجه به سابقه تشکیلاتی وتعاریفی که از آن بعمل آمده محدوده فعالیت آن بسیار وسیع و بعنوان یک راهکارمدیریتی که میتواند تحقق اهداف سازمان را تسریع بخشد شکل گرفته است.
در دنیای امروز روابط عمومی ها به عنوان عناصر قوی در ارزیابی و تقویت برنامه ها و پیشبرداهداف سازمانها تلقی میگردند.
روابط عمومی هنرش این است که بتواند امکانات وشرایط محیط بیرونی را تشخیص دهد و آنان را با امکانات درون سازمان پیوند دهد واجرای فرامین درون سازمانی را تسهیل نماید و در نهایت ارتباط سازمان را با بیرون ازآن, بدرستی برقرار سازد.

رئوس شرح فعالیت:

·       کمک و مشارکت در فرایند برنامه ریزی،تصمیم سازی و اجرای برنامه های راهبردی دانشگاه

·       نظارت بر تهیه هدایای متنوع و متناسب با ویژگیهای اقلیمی و فرهنگی ميبد و ایران برای مهمانان برجسته داخلی و خارجی دانشگاه

·       نظارت بر حسن مطالعه و برنامه ریزی موضوعی واحدهای مختلف اداره روابط عمومی دانشگاه

·       نظارت بر حسن انجام مراحل مختلف افکار سنجی از مخاطبان داخلی وخارجی دانشگاه و انعکاس نتایج نظرسنجی ها به مسئولان دانشگاه

·       نظارت بر تهیه وتنظیم مطالب متنوع در خصوص اهداف، سیاستها و برنامه های دانشگاه در بخشهای مختلف باهمکاری واحدهای ذیربط

·       نظارت بر تمرکز اطلاعات و اخبار مربوط به اقدامات وفعالیت‏های دانشگاه و انتشار آنها با همکاری وسایل ارتباط جمعی

·       نظارت برمطالعه مندرجات رسانه های گروهی در خصوص دانشگاه ميبد و تهیه پاسخ مقتضی طبق سیاستهای دانشگاه درصورت لزوم

·       نظارت بر تهیه و تنظیم و اجرای طرح‏ها وبرنامه‏ های تبلیغاتی و انتشاراتی روابط عمومی

·       نظارت بر برنامه ‏ریزی و اداره امور کنفرانسها، سمینارها، بازدیدها و فعالیت‏های مشابه دیگر

·       نظارت بر ضبط کلیه سخنرانی‏ها و کنفرانس‏ها و مصاحبه‏ های مطبوعاتی مسئولان دانشگاه

·       نظارت برانجام امور تشریفاتی دانشگاه

·       نظارت بر برنامه‏ریزی و اداره نمایشگاه‏ها وضبط مذاکرات کنفرانس‏ها، سمـــینارها و مصاحبه ‏های مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی وانتشار آنها از طریق رسانه های جمعی

·       نظارت بر برگزاری میهمانی‏ها و پذیرایی میهمانان برحسب موقعیت آنان

·       نظارت بر تولید فیلم و اسلاید و عکس و تهیه آرشیوخبری و جمع‏ آوری اسناد و مدارک مربوطه

·       نظارت بر تهیه پوستر به مناسبترویدادهای علمی، فرهنگی و آموزشی

·       نظارت بر تنظیم برنامه‏ های رادیویی،تلویزیونی و مطبوعاتی با روسای دانشکده ها، مسئولان واحدهای مختلف و استادان دانشگاه در زمینه رویدادهای مهم علمی و فرهنگی و هنری، آموزشی، دانشجویی وپژوهشی

·       نظارت بر تنظیم اخبار و رویدادهای مهم علمی فرهنگی و آموزشی ودانشجویی دانشگاه و اعلام آن به رسانه‏ های گروهی

·       نظارت بر ایجاد نمایشگاه‏های عکس،اسلاید فیلم و غیره از دانشگاه در نقاط مختلف ایران و جهان‏

·       نظارت بر حسن انجام امور اداره روابط عمومی
آشنائی بیشتر با روابط عمومی
روابط عمومی دانشگاه مجموعه ای است که قابلیتها، توانمندیها و زحمات بی شائبه اساتید، کارکنان و همکاران را که در تلاش بی وقفه جهت ارتقاء سطح دانش و احیاء فرهنگ علمی و آموزشی این مرز و بوم مشغولند راانعکاس داده، پژواک صدای دانشجویانی است که در کسب علم و معرفت جز رضای خدا و خدمتبه خلق، هدفی ندارند.
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی علاوه بر انجام فعالیتهای تخصص خویش، بسان قلب تپنده دانشگاه، به همکاری تنگاتنگ با معاونتها، مدیریتها،اساتید و دانشجویان اشتغال دارد و خانه امیدی برای رهپویان علم و دانش بوده و در یک کلام روابط عمومی دریست گشوده به اتاق فکر دانشگاه .
روابط عمومی با توجه به سابقه تشکیلاتی و تعاریفی که از آن بعمل آمدهمحدوده فعالیت آن بسیار وسیع و بعنوان یک راهکار مدیریتی که میتواند تحقق اهدافسازمان را تسریع بخشد شکل گرفته است.
در دنیای امروز روابط عمومی ها به عنوانعناصر قوی در ارزیابی و تقویت برنامه ها و پیشبرد اهداف سازمانها تلقیمیگردند.
روابط عمومی هنرش این است که بتواند امکانات و شرایط محیط بیرونی راتشخیص دهد و آنان را با امکانات درون سازمان پیوند دهد و اجرای فرامین درون سازمانی را تسهیل نماید و در نهایت ارتباط سازمان را با بیرون از آن, بدرستی برقرارسازد.

افکار عمومی و روابط عمومی:
امروز به مدد تحولاتصورت گرفته در عرصه ارتباطات و اطلاع رسانی بیش از پیش به تعبیر مارشال مک لوهان کانادایی یعنی دهکده جهانی به واقعیت بدل شده است. اگر گفته شود که در سایه این تحولات مرزهای سیاسی دیگر مفهوم گذشته خویش را از دست داده و می توان بدون رنجپرواز و سفر با یک مودم به اقصی نقاط جهان سفر نمود سخنی به گزاف زده نشده است.
در چنین دنیایی که تحولات هر ساله اش برابر کل پیشرفتهای بشر در اعصارگذشته است چگونگی ارتباط با مردم و تسخیر اذهان و افکار عمومی نیازی مبرم و در عین حال هنری مشکل به شمار می رود.

 تعداد مؤسسات ومراکز تولیدی و ارائه دهنده خدمات و در مقابل تقاضای روز افزون برای خدمات آنها ازسوی جامعه و مشتریان لزوم شناخت و برای قشربندی اجتماعی و بافت مخاطبان و مشتریان را بیش از پیش آشکار کرده است. امروزه شناخت افکار عمومی، راهبران افکار و جلب توجه گروههای تأثیرگذار به سوی سازمان و هم آوا کردن جهت گیری آنها با اهداف سازمان ومؤسسات خدماتی و تولیدی امری ضروریست و در عین حال از اساسی ترین فاکتورهای موفقیتو پیشرفت به شمار می رود چه آنکه متناسب با عقاید و علایق و نیازهای مشتریان برنامهریزی صورت گرفته و در نهایت ارتباطی همراه با امتناع محقق خواهد شد. با رشد و گسترش مردم سالاری و دموکراسی در جهان پس از تحولات صورت گرفته در نهضت رفرم یا به تعبیریرنسانس اروپا، افکار عمومی بعنوان عامل نیرومندی جریانات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی را تحت تأثیر قرار داد.
افکار عمومی با تأثیرگذاری و نیروی قدرتمند خویشمی تواند افراد و مؤسسات را در دستیابی به اهدافشان یاری کند و یا بالعکس در فاصلهکوتاهی با ایجاد فضای روانه و منفی آنها را با همه توان مادی و معنوی خویش نابودسازد. همین دلیل کافی است تا ما را به شناخت افکار عمومی ریشه های شکل گیری آن وچگونگی مواجهه با آن وا می دارد. اینکه افکار عمومی چیست، چگونه شکل می گیرد وچگونه تغییر می یابد از ضروری ترین نیازهای روابط عمومی سازمانها و مؤسسات آموزشی،تولیدی، خدماتی و حتی نهادهای تبلیغی و سیاسی است.
روابط عمومی باید همواره ضمنارزیابی افکار و نظرات عامه، در جهت تقویت آن بخش از ساختار افکار که موافق بااهداف سازمان متنوع اوست و حذف و کمرنگ کردن یا امتناع آن لایه از نظرات توده که بی تفاوت و یا در تعارض با اهداف سازمانی اوست در تلاش نماید.
اگر بتوانیم افکارعمومی را مجموع عقاید و نقطه نظرات و گرایشهای بخش بزرگی از جامعه و پیرامون آن دریک زمان معین بدانیم نقش روابط عمومی در برابر آن شامل شناخت عقاید و واکاوی ارزشها، سنتها و عقاید تشکیل دهنده آن، مطالعه بافت سیاسی، اجتماعی، آشنایی باگرایشها و انتظارات عموم از سازمان یا مؤسسه هدف با ابزارهایی چون نظام انتقادات وپیشنهادات، مطالعه موردی، تحقیقات میدانی، نیاز سنجی، تشکیل شورای مشورتی از رهبران افکار و معتمدان جامعه هدف و ... جهت ایجاد کانال ارتباطی با شکل دهندگان و حرکت دهندگان افکار عمومی مساعد و موافق و کاهش و حذف افکار مخالف هم از مساعدت و اقبال مخاطبان و مشتریان که خود جزئی از افکار عمومی بوده یا متأثر از آنند بهره برد و هم در راستای دست یابی به اهداف از قبل تعیین شده حمایت نخبگان (رهبران افکار وگروههای مرجع) و مردم متأثر از افکار آنان بدست آورد

 

 


 

منو اصلی
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
جستجو
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 15030
 بازدید امروز : 31
 کل بازدید : 9561331
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.3438
آدرس: میبد،کیلومتر 3 جاده میبد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میبد
infomaybodiau.ac.ir
كد پستي: 8965151567 ، تلفن : 5-32370161-035