يکشنبه ١٧ اسفند ١٣٩٩
صفحه اصلي > حوزه رياست > روابط عمومي > واحد رسيدگي به شكايات- فيلدهاي داراي ستاره بايد حتما تكميل شوند 
ثبت نام برای دانشجویان ورودی جدید شروع شد
واحد رسيدگي به شكايات- فيلدهاي داراي ستاره بايد حتما تكميل شوند

 واحد رسيدگي به شكايات
 نام و نام خانوادگي: :
 *جنسيت: :مرد
زن
 *رشته/مقطع/سال ورود :
 *نوع ارتباط :دانشجو
كارمند
هيأت علمي
 *نوع شكايت :آموزشي
مالي
دانشجويي/فرهنگي
پژوهشي
 شماره دانشجويي :
 *متن شكايت :
 *آدرس ايميل براي پاسخگويي :
 شماره تماس: :
منو اصلی